Sen Công

Good. Nhân viên thân thiện, vui vẻ nhiệt tình. Rất hài lòng về phong cách phục vụ từ nv khảo sát đến nv tư vấn, nv chuyển nhà. Sẽ ủng hộ Nhành Mai Mới vào những lần tiếp theo

Nguồn: https://goo.gl/maps/qsBuaB6muXv7rCfc6

Đánh Giá Khách Hàng

Yêu Cầu Gọi Lại